دانشکده پیراپزشکی- مقاطع آموزشی، برنامه دروس و کارورزی
مقاطع آموزشی، برنامه دروس و کارورزی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/12/14 | 

آرایش دروس، برنامه دروس و کارورزی

کاربر گرامی جهت دریافت آرایش دروس کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

آرایش دروس کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی
-----------------------------------

کاربر گرامی جهت دریافت آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی
-----------------------------------

کاربر گرامی جهت دریافت لاگ بوک (LOG BOOK) علوم آزمایشگاهی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

لاگ بوک (LOG BOOK) علوم آزمایشگاهی

برنامه کارورزی ترم ۴ ناپیوسته علوم آزمایشگاهی
برنامه کارورزی ترم ۷ پیوسته علوم آزمایشگاهی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=5.6755.7607.fa
برگشت به اصل مطلب