دانشکده پیراپزشکی- فعالیت ها
معرفی فعالیت های واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

حذف تصاویر و رنگ‌ها


معرفی فعالیت های واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

AWT IMAGE

اهم فعالیت های واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح ذیل میباشد :

1- به روز رسانی و ارتقاء رایانه های موجود.

2- تجهیز ، تکمیل ، تعمیر و راه اندازی شبکه های رایانه ای دانشکده.
3- ایجاد بانک نرم افزاری و سخت افزاری.

4- تعمییر ، حفظ و نگهداری سیستم های رایانه ای

5- آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در چارچوب مهارت های هفتگانه ICDL به پرسنل و دانشجویان.

6- تجهیز و ارتقاء اتوماسیون اداری.

7- طراحی و بروز رسانی سایت دانشکده.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=5.1314.264.fa
برگشت به اصل مطلب