گنبد کاووس- برنامه های اجرائی
برنامه های اجرائی واحد بهداشت خانواده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ | 

1-تحت پوشش قرار دادن کلیه زنان در مقطع پیش ازبارداری ، بارداری و پس از زایمان وارتقای آگاهی آنان از علائم خطر و مراجعه به موقع به مراکز بهداشتی و درمانی
2-تعامل و لینک مرکز بهداشت با بیمارستانهای دولتی و بخش خصوصی( بیمارستانها – مطب متخصصین)
3- ارتقای آگاهی رده های مختلف بهداشتی 
4-ادغام و اجرای برنامه ارزیابی تکامل کودکانASQ

5-پیشگیری از موارد قابل اجتناب مرگ کودک

6-ارتقاء آگاهی زوجین بدون فرزند و تک فرزند شناسایی شده در زمینه باروری سالم
7-بهبود استاندارد کلاس های آموزش حین ازدواج
8-ارتقاء آگاهی کارکنان در زمینه باروری سالم
9-ارتقای آگاهی سالمندان تحت پوشش در خصوص نحوه بهبود شیوه زندگی 

نشانی مطلب در وبگاه گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=48.8699.12260.fa
برگشت به اصل مطلب