شبکه بهداشت و درمان رامیان- روابط عمومی
حضور کارکنان و بسیج جامعه پزشکی رامیان درمراسم استقبال از کاروان شهدای غواص

حذف تصاویر و رنگ‌ها

همزمان با مراسم استقبال پرشور مردم شهرستان رامیان از کاروان شهدای غواص، کارکنان و بسیج جامعه پزشکی شهرستان در شهرهای رامیان،خانببین و دلند در این شرکت نمودند.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رامیان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=47.7941.21559.fa
برگشت به اصل مطلب