شبکه بهداشت و درمان رامیان- روابط عمومی
اولین جلسه هماهنگی درون بخشی هفته سلامت 94 مرکز بهداشت شهرستان رامیان برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 اولین جلسه هماهنگی درون بخشی هفته سلامت 94 مرکز بهداشت شهرستان رامیان به منظور برنامه ریزی بهینه فعالیتهای  هفته سلامت  با حضور مدیریت و کلیه مسئولین واحدهای ستادی شهرستان برگزار شد.

دکتر انوری سرپرست شبکه و مرکز بهداشت شهرستان رامیان ضمن تبریک سال نو حدود انتظارات و نحوه اجرای بهینه برنامه های هفته سلامت را بیان نمودند.در ادامه دبیر هفته سلامت در خصوص زمانبندی و هزینه برنامه های پیشنهادی توسط مسئولین واحدها توضیحات لازم را ارائه کردند.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رامیان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=47.7941.19311.fa
برگشت به اصل مطلب