شبکه بهداشت و درمان رامیان- روابط عمومی
غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدا به مناسبت هفته سلامت در رامیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در چهارمین روز هفته سلامت مصادف با روز پنج شنبه مراسم غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدا،با حضور جمع کثیری از روسا و کارکنان ادارات شهرستان در محل گلزار شهدای گمنام شهر رامیان برگزار گردید.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رامیان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=47.7941.12959.fa
برگشت به اصل مطلب