دانشکده پزشکی گرگان- نورولوژی
بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گروه نورولوژی

مدیرگروه

دکتر صادقعلی تازیکی                                                                         

رئیس بخش
کارشناس گروه احسان مازندرانی
رزیدنتهای گروه آمار کلی دستیاران تخصصی رشته روانپزشکی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گرگان
برنامه آموزشی برنامه های آموزشی و ضوابط رشته تخصصی بیماریهای روانپزشکی
آدرس دفتر گروه مرکز آموزشی و درمانی 5 آذر -طبقه فوقانی دیالیز -ساختمان آموزش -تلفن : 01732344198


لیست اعضای هیئت علمی گروه نورولوژی

ردیف نام خانوادگی نام مرتبه علمی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی      

cv

پست الکترونیک
1 صالحی محمد استادیار تخصص روانپزشکی کلیک کنید

2 عبادی حمید استادیار تخصص مغز و اعصاب

ebadingh@yahoo.com

3 تازیکی بالا جلینی صادقعلی استادیار تخصص نورولوژی و روانپزشکی

sadeghali@yahoo.com

4 کامکار محمدزمان استادیار تخصص نورولوژی و روانپزشکی کلیک کنید

5 موسوی سیدعباس استادیار تخصص اعصاب و روان
6 درخشان پور فیروزه دانشیار فوق تخصص روانپزشک اطفال کلیک کنید
7 جودی مشهدی میترا استادیار فوق تخصص نورولوژی و روانپزشکی کلیک کنید


AWT IMAGE  برنامه آموزشی نورولوژی در هفته اول خرداد 93


AWT IMAGE  برنامه آموزشی نورولوژی در هفته دوم خرداد 93


AWT IMAGE  برنامه آموزشی نورولوژی در هفته سوم خرداد 93


AWT IMAGE  برنامه آموزشی نورولوژی در هفته چهارم خرداد 93


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=4.8923.13603.fa
برگشت به اصل مطلب