دانشکده پزشکی گرگان- نورولوژی
بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گروه نورولوژی

مدیرگروه

دکتر سید آیدین ساجدی                                                                         

رئیس بخش
کارشناس گروه خانم نظری منش
برنامه آموزشی
آدرس دفتر گروه مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی، تلفن تماس:01732261150


لیست اعضای هیئت علمی گروه نورولوژی

ردیف عکس نام خانوادگی نام مرتبه علمی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی      

cv

پست الکترونیک
1 ساجدی  سید آیدین استادیار تخصص بیماری های مغزو اعصاب کلیک کنید dr.sajedy@gmail.com

2 قنادان حسین استادیار تخصص بیماری های مغزواعصاب

3 نعیمی طبیعی محمدحسن همکار آموزشی تخصص بیماری های مغزو اعصاب

4 کاویانی محمدرضا همکارآموزشی تخصص بیماری های مغزو اعصاب

5 مقصودلو اسماعیل همکارآموزشی تخصص بیماری های مغزو اعصاب
6 کهنسال رحیم همکارآموزشی تخصص بیماری های مغز و اعصاب


AWT IMAGE  برنامه آموزشی نورولوژی در هفته اول خرداد 93


AWT IMAGE  برنامه آموزشی نورولوژی در هفته دوم خرداد 93

AWT IMAGE  برنامه آموزشی نورولوژی در هفته سوم خرداد 93

AWT IMAGE  برنامه آموزشی نورولوژی در هفته چهارم خرداد 93


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=4.8923.13603.fa
برگشت به اصل مطلب