دانشکده پزشکی گرگان- تجهیزات
بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بخش زنان

ردیفتجهیزات بخش                                                                                                                                                                                                        
1

مانکن تمام تنه زایمان

2

مانکن TV

3

مانکن IUD گذاری

4

مانکن معاینه لگن

5

مانکن اپیزوتومی

6

مانکن لئورپولد


بخش CPR

ردیفتجهیزات بخش                                                                                                                                                                                                               
1

مانکن ACLS تمام تنه

2

مانکن اینتوبیشن سرو گردن

3

مانکن ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی

4

مانکن نیم تنه CPR  با قابلیت اتصال به دفیبریلاتور

5

مانکن سر و گردن بزرگسال با قابلیت لوله گذاری


بخش اطفال

ردیفتجهیزات بخش                                                                                                                                                                                                           
1

مانکن تمام تنه پرستاری اطفال

2

مانکن ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی

3

مانکن کامل ACLS با قابلیت اتصال به دفیبریلاتور

4

مانکن سر و گردن اطفال با قابلیت لوله گذاری

5

مانکن دست رگ گیر نوزاد

6

مانکن سر و گردن نوزادبا قابلیت لوله گذاری


بخش داخلی

ردیفتجهیزات بخش                                                                                                                                                                                                       
1

مانکن  تزریقات وریدی

2

مانکن تزریقات عضلانی

3

مانکن تزریقات زیر جلدی

4

مانکن کریکوتومی

5

مانکن دست رگ گیر بزرگسال


بخش جراحی

ردیفتجهیزات بخش                                                                                                                                                                                                        
1

مانکن زخم بستر

2

مانکن معاینه برست با توده سرطانی

3

مانکن معاینه چشم

4

مانکن معاینه گوش

5

مانکن تامپون گذاری

6

مانکن تزریق بین مفصلی

7

مانکن سوند گذاری مردان و زنان

8

مانکن معاینه رکتال

9

مانکن دست و پای سو چور

10

مانکن لوله گذاری

11

مانکن برقراری CV لاین


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=4.8820.12721.fa
برگشت به اصل مطلب