شبکه بهداشت و درمان شهرستان آق قلا- آشنایی با ما
هفته سلامت 94

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
روزشمار هفته سلامت:
 سه‌شنبه 1 اردیبهشت 94: سیاست‌های کلی سلامت، همکاری بین‌بخشی
چهارشنبه 2 اردیبهشت 94: سلامت و سبک زندگی ایرانی- اسلامی
 پنج‌شنبه 3 اردیبهشت 94: عدالت در سلامت و ارتقای خدمات بهداشتی- درمانی 
جمعه 4 اردیبهشت 94: سلامت، آموزش همگانی و خودمراقبتی 
شنبه 5 اردیبهشت 94: سلامت و مشارکت‌های اجتماعی
 یکشنبه 6 اردیبهشت 94: سلامت و ارتقای ایمنی غذا 
دوشنبه 7 اردیبهشت 94: سلامت و توسعه سرمایه‌گذار
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان آق قلا:
http://goums.ac.ir/find.php?item=35.18790.47456.fa
برگشت به اصل مطلب