پایگاه اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن- آرشیو اخبار
برگزاری دومین جلسه شورای بهورزی شهرستان در سال ۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/2 | 
      در این جلسه آقای دکتر بیدری سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن ضمن خوش آمد گویی و تشکر از بهورزان و کلیه اعضا ، در مورد اهداف برنامه شورای بهورزی و پیگیری و انجام کلیه خدمات برحسب اولویت برنامه ها  بیاناتی فرمودند .درادامه نمایندگان شورای بهورزی  و مسئولین واحدها در مورد اهداف برنامه به بحث وتبادل نظر پرداختند. در این جلسه مدیریت شبکه،مدیر مرکز آموزش بهورزی و نمایندگان شورای بهورزی و همچنین کلیه مسئولین واحدها  شرکت داشتند.

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=33.17761.47271.fa
برگشت به اصل مطلب