دانشکده پرستاری و مامائی- داخلی - جراحی مهر 88
داخلی - جراحی مهر 88

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای مشاهده روی لینک مورد نظر کلیک کنید:


اختلالات آب و الکترولیت

ارولوژی

طرح درس ترمی تنفس

پرستاری بیماریهای قلب و عروق

طرح درس بیماریهای چشم و گوش

پوست و سوختگی 1

طرح درس icu

اعصاب پیوسته

 ccu

پرستاری سرطان

پرستاری خون

ارتوپدی

بررسی وضعیت پیوسته

گوارش پیوسته

سمیولوژی

غدد پیوسته

مفاهیم پیوسته

عفونی پیوسته

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامائی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=3.2921.1822.fa
برگشت به اصل مطلب