دانشکده پرستاری و مامائی- آیین نامه های دانشجویی
آیین نامه های دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | 

برای مشاهده بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید


دریافت آیین نامه آموزشی

دریافت آیین نامه آموزشی تحصیلات تکمیلی

سرفصل آموزشی دکتری پرستاری

سرفصل دروس کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

سرفصل دروس کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

سرفصل آموزشی کارشناسی پرستاری

سرفصل آموزشی کارشناسی مامایی

آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی

آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

آیین نامه تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامائی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=3.13538.29587.fa
برگشت به اصل مطلب