حوزه ریاست- مشاور عالی
مشاور عالی ریاست دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | 

دکتر محمد جواد کبیر
مشاور عالی  و جانشین ریاست دانشگاه

تلفن تماس : 01732424540

نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://goums.ac.ir/find.php?item=2.8733.12352.fa
برگشت به اصل مطلب