حوزه ریاست- سوالات متداول
پرسش متداول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/28 | 
سوالات متداول
برای مشاهده پرسش و پاسخ های هر یک از معاونت های دانشگاه علوم پشزکی گلستان، لطفا از گروه زیرهای زیر استفاده نمایید


نشانی مطلب در وبگاه حوزه ریاست:
http://goums.ac.ir/find.php?item=2.15989.37771.fa
برگشت به اصل مطلب