مجلات علمی- اخبار
سومین جلسه مدیران اجرایی و کارشناسان مجلات علمی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/13 | 
سومین جلسه مدیران اجرایی و کارشناسان مجلات علمی دانشگاه در روزه شنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه در سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری تشکیل گردید. 
 
    
نشانی مطلب در وبگاه مجلات علمی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=196.19621.51352.fa
برگشت به اصل مطلب