معاونت آموزشی-  معرفی معاون آموزشی
معرفی معاون

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
معاون آموزشی دانشگاه :  دکتر تقی امیریانی

 مدرک تحصیلی:  فوق تخصص گوارش

مرتبه علمی:  دانشیار - رسمی آزمایشیسوابق کاری:
- ضریب K  در مقطع تخصصی داخلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
- ضریب k در مقطع فوق تخصص گوارش 01/ 07/ 1384 لغایت 18/ 12/ 1385 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
- هیأت علمی پیمانی 18/ 12/ 1385 لغایت 31/ 06/ 1395 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
- هیأت علمی پیمانی 26/ 09/ 1396 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
- هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 
سوابق اجرایی:
- رییس بخش داخلی مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان از سال 1385 تا 1391
- مسئول پیگیری پذیرش دستیار داخلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1386
- عضو کمیته فنی مبارزه با سل دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال 1384
. -عضو هیات علمی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان از سال 1385
 -مسئول آموزش دستیاران داخلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال 1388 تا 1391
- عضو هیات مدیره انجمن متخصصین داخلی استان گلستان از سال 1386 تا 1388
 -مدیر گروه داخلی از سال 1391 تا 1395
 -عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه
- مدیر گروه داخلی
- مدیر گروه سیمیولوژی
 - رییس بیمارستان شهیدصیاد شیرازی


 


 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.378.20.fa
برگشت به اصل مطلب