معاونت آموزشی- سامانه انتقالی/میهمانی دانشجویان
سامانه انتقالی/میهمانی دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۱۶ | 
قابل توجه دانشجویان گرامی: 
سامانه درخواست میهمانی و انتقالی در نیمسال اول سال تحصیلی 99_98 طبق جدول ذیل از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعال شده است. صرفاً به درخواستهایی که در سامانه مذکور درج شود ترتیب اثر داده خواهد شد.

جدول زمابندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی99-98

15 اردیبهشت تا 15 خرداد 98

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبدا و بارگذاری مدارک

16 خرداد تا 26 خرداد98

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبدا و ویرایش توسط دانشجو

27 خرداد تا 27 تیرماه 98

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبدأ

28 تیر تا 7 مرداد 98

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

8 مرداد تا 7 شهریور 98

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

AWT IMAGE AWT IMAGE

                         


 


 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.12588.26532.fa
برگشت به اصل مطلب