معاونت آموزشی- سامانه انتقالی/میهمانی دانشجویان
سامانه انتقالی/میهمانی دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۱۶ | 
قابل توجه دانشجویان گرامی: 
سامانه درخواست میهمانی و انتقالی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98_97 طبق جدول ذیل از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعال شده است. صرفاً به درخواستهایی که در سامانه مذکور درج شود ترتیب اثر داده خواهد شد.

جدول زمابندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 20 آبان تا 10 آذر 97

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبدا و بارگذاری مدارک

11 آذر تا 25 آذر 97

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبدا و ویرایش توسط دانشجو

26 آذر تا 10 دی 97

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبدأ

11 دی تا 23 دی97

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

24 دی تا 8 بهمن 97

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

AWT IMAGE AWT IMAGE

                         


 


 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.12588.26532.fa
برگشت به اصل مطلب