معاونت آموزشی- سامانه انتقالی/میهمانی دانشجویان
سامانه انتقالی/میهمانی دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/4/16 | 
قابل توجه دانشجویان گرامی: 
سامانه درخواست میهمانی و انتقالی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹ طبق جدول ذیل از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعال شده است. صرفاً به درخواستهایی که در سامانه مذکور درج شود ترتیب اثر داده خواهد شد.

****شایان ذکر است این دانشگاه به علت تراکم دانشجو و برای حفظ کیفیت آموزش از پذیرش دانشجوی میهمان و انتقال در مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی معذور می باشد. 

جدول زمابندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی۹۹

۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۹۹

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبدا و بارگذاری مدارک

۱۶خرداد تا ۲۶ خردادماه ۹۹

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبدا و ویرایش توسط دانشجو

۲۷ خرداد تا ۲۷ تیرماه ۹۹

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبدأ

۲۸ تیر تا ۷ مردادماه ۹۹

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

۸ مرداد تا ۷ شهریور ماه ۹۹

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

AWT IMAGE AWT IMAGE


 

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.12588.26532.fa
برگشت به اصل مطلب