معاونت توسعه مدیریت و منابع- مناقصات و مزایده ها
مزایده 269 قلم اموال اداری و تجهیزات پزشکی بیمارستان طالقانی گرگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۷ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.14443.38991.fa
برگشت به اصل مطلب