معاونت توسعه مدیریت و منابع- اطلاع رسانی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

تست آمادگی جسمانی رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی

  

 به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی می رساند، در روز چهارشنبه مورخ 21 شهریور 97 جهت انجام تست آمادگی جسمانی بند 2-2-3 شرایط اختصاصی پذیرش رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی به آدرس مشخص شده مراجعه نمایند.

جدول زمانبندی
رشته شغلی زمان تست ورزش وسایل مورد نیاز       آدرس 
کاردان فوریت های پزشکی
و
کارشناس فوریت های پزشکی

چهارشنبه مورخ 21 شهریور 97

ساعت 8:30 صبح

کارت ملی،گواهی نامه رانندگی ب2 و کارت پایان خدمت، لباس و کفش ورزشی مناسب، بیمه ورزشی گرگان – بلوار هیرکانیا – سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - سالن ورزشی دانشگاه

    

توجه : برای انجام تست ورزش به همراه داشتن لباس و کفش ورزشی مناسب و همچنین کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد.

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.13188.40616.fa
برگشت به اصل مطلب