معاونت توسعه مدیریت و منابع- اطلاع رسانی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان
انجام مراحل اداری و صدور ابلاغ جهت پذیرفته شدگان آزمون 1 دی ماه 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 اطلاع رسانی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

اطلاعیه 2

 

افراد مشروحه لیست زیر جهت انجام مراحل اداری به امور استخدام دانشگاه مراجعه نمایند.

 

تذکر 1 (زمانبندی برای مراجعه) :

 تاریخ سه‌شنبه  9 مرداد 1397
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی و صدور کارت شناسایی :

- کپی کامل شناسنامه (خود، همسر، فرزندان) یک سری از تمام صفحات
- کپی کارت ملی (خود و همسر) یک سری
- عکس 4*3 جدید با زمینه سفید  چهار قطعه
- کپی آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی پایان تحصیلات یک سری
- کپی آخرین حکم کارگزینی و یا حکم حقوقی یک سری
- کپی گذر نامه یک سری از تمام صفحات

 

  


 

  

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.13188.39930.fa
برگشت به اصل مطلب