معاونت توسعه مدیریت و منابع- اخبار
برگزاری کمیته فنی کارگروه کاهش تصدی گری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۰ | 

برگزاری کمیته فنی کارگروه کاهش تصدی گری

دکتر آقاپور مدیر تشکیلات ،آموزش و بودجه برنامه ای دانشگاه ضمن اعلام خبر افزود جلسه کمیته فنی کارگروه کاهش تصدی گری با حضورمعاون محترم درمان دانشگاه وسایر اعضاءکمیته فنی برگزارگردید.دراین جلسه نحوه واگذاری و راه اندازی مرکز ناباروری نهال واقع در پلی کلینیک دزیانی مورد بحث قرارگرفت ودر این خصوص اعضاء شرکت کننده نظرات کارشناسی خود را اعلام داشته ومقرر شد کارشناسان مربوطه  بررسی های لازم را بعمل آورده ودر جلسه بعدی دراین زمینه تصمیم گیری گردد.

  

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.11327.32027.fa
برگشت به اصل مطلب