معاونت توسعه مدیریت و منابع- اخبار
پرداخت حق مسکن کارکنان دانشگاه انجام گرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | 


پرداخت حق مسکن کارکنان دانشگاه انجام گرفت

با توجه به اینکه کلیه کارکنان محترم شاغل در واحد های تابعه دانشگاه (رسمی، پیمانی، قراردادی، تبصره 3 و 4 ) مشمول دریافت حق مسکن می باشند، با هماهنگی انجام شده این پرداخت در اولویت قرار گرفته و واریز مطالبات حق مسکن سه ماه چهارم سال 95 همکاران واریز گردید.

 

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.11327.30605.fa
برگشت به اصل مطلب