معاونت توسعه مدیریت و منابع- اخبار
جانمایی تشکیلات ستاد معاونت ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | 

جانمایی تشکیلات ستاد معاونت ها

تشکیلات تفضیلی دانشگاه پس از 17 سال توسط مرکز مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع ابلاغ و در این راستا جلساتی به منظور جانمایی در دفتر معاونت توسعه با حضور معاونتهای محترم درمان، غذا و دارو، آموزشی، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و دانشجویی، بهداشتی و مدیر تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای در روزهای سه شنبه مورخ 19 بهمن 95 ، چهارشنبه مورخ 20 بهمن 95 ، شنبه مورخ 23 بهمن 95 و یکشنبه 24 بهمن 95 برگزار گردید و تشکیلات ستاد دانشگاه با توجه به وضعیت موجود جانمایی شد.

 

AWT IMAGE

 

AWT IMAGE

 

AWT IMAGE

   

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.11327.29806.fa
برگشت به اصل مطلب