معاونت توسعه مدیریت و منابع- تاکید ویژه ریاست دانشگاه بر پرداخت مطالبات ایثارگران
:

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
تاکید ویژه ریاست دانشگاه بر برداخت مطالبات ایثارگران
 
بطیار مدیر توسعه سرمایه انسانی دانشگاه در این مورد گفت:
با عنایت به اینکه مصوبه هیات امناء دانشگاه در تاریخ 93/11/23 توسط دبیرخانه هیات امناء به معاونت توسعه مدیریت و منابع ابلاغ گردید ریاست محترم دانشگاه طی دستور ویژه ای با قید فوریت بر پرداخت مطالبات ایثارگران تاکید فرمودند.
بطیار افزود: پیرو دستور آقای دکتر علی عموزاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه همکاران اداری و مالی در ایام تعطیل بدلیل فشردگی کارها نسبت به صدور احکام حقوقی و تنظیم اسناد اقدام نمودند. دستورالعمل صدور احکام سایر شهرستانها نیر به آنها ابلاغ گردید.
با عنایت به هماهنگی صورت گرفته با سرکار خانم فرجی مدیر محترم مالی دانشگاه مقرر شد مطالبات 40 ماهه ایثارگران از تاریخ 91/10/02 لغایت پایان سال جاری که حدودا بالغ بر 15.000.000.000 ریال می باشد بصورت متمرکز تا آخر هفته جاری پرداخت گردد.
مدیر توسعه سرمایه انسانی دانشگاه گفت این دستورالعمل صرفاً شامل شهداء، آزادگان، جانبازان 25% و بالاتر و فرزندان معظم شهداء می باشد. بطیار عنوان کرد مدیریت ارشد دانشگاه تکریم به جایگاه والای ایثرگران را از وظایف اصلی و ذاتی خود می داند.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.10767.19112.fa
برگشت به اصل مطلب