معاونت غذا و دارو- تعرفه ها
عملکرد یکساله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  عملکرد یکساله اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در سال 87

 

 1 - 1310 مورد بازدید از کارخانجات مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی استان

  2- 2861 مورد نمونه برداری از کارخانجات مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی از سطح استان

  3- معرفی 58 مورد به مراجع قضایی ( 9 مورد معرفی به دادگاه 4 مورد معرفی به تعزیرات آرد و نان- 45 مورد معرفی به کمیسیون ماده 11 دانشگاه)

  4- صدور 84 گواهی بهداشت برای صدور 5988333 کیلوگرم موادغذایی توسط کارخانجات استان به خارج از کشور

  5- برگزاری 13 جلسه کمیته فنی و صدور یا اصلاح 37 پروانه تاسیس، 55 پروانه مسئول فنی، 32 پروانه بهره برداری و 292 پروانه ساخت

  6- توقیف 44975 کیلوگرم و معدوم کردن 34042 کیلوگرم موادغذایی، آرایشی و بهداشتی غیرقابل مصرف برای انسان

  7- بررسی و تایید 23 نقشه ساختمانی واحدهای تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی

  8- دریافت 543110394 ریال تعرفه پروانه های بهداشتی و نتایج آزمایشات

  9- صدور 84 مورد اخطاریه بهداشتی جهت رعایت موازین و ضوابط فنی و بهداشتی به واحدهای تولیدی دارای نقص

  10- معرفی 41 نفر مسئول فنی جهت گذراندن دوره آزمایشگاهی

  11- برگزاری 5 جلسه کمیته تخصصی آب ، امنیت غذا، تغذیه و داروی شورای سلامت و امنیت غذای استان و تصویب 16 مورد در خصوص ایمنی غذا

  12- برگزاری 6 دوره آموزشی و شرکت در 8 دوره آموزشی ( ISO 22000 ، ارزیابی ریسک، گردهمایی آموزشی شیر مدرسه و ...)

  13- شرکت در 45 جلسه برگزار شده توسط سایر دستگاه های مرتبط با امر غذا

  14- برگزاری 22 جلسه درون بخشی و بین بخشی در خصوص مسائل مرتبط به حوزه غذا

  15- 24 مورد بازدید مشترک اداره نظارت بر مواد غذایی-شرکت غله و خدمات بازرگانی سازمان صنایع و معادن در قالب اکیپ استانداری از کارخانجات

  16- رتبه بندی کارخانجات مواد غذایی استان

  17- تهیه برنامه آموزشی و اطلاع رسانی غذا از طریق رسانه های عمومی ، پمفلت و تیزرهای تبلیغاتی

  18- ارائه و اجرای 2 طرح پژوهشی در زمینه ایمنی غذا

  19- اجرای طرح های ملی { شیر مدارس، غنی سازی آرد و PMS (نمونه برداری از سطح عرضه) }

  20- پایش و ارزیابی فعالیت و عملکرد شبکه های بهداشت و درمان

  21- بهبود وضعیت نیروی انسانی و فضای فیزیکی

  22- تسریع در صدور مجوزهای تولید و ترخیص مواد غذایی

  23- صدور مجوز 465220 کیلوگرم ترخیص مواد غذایی از گمرک استان

  24- تدوین برنامه عملیاتی و برنامه ریزی و اجرای فعالیتها براساس برنامه

نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://goums.ac.ir/find.php?item=14.2898.1787.fa
برگشت به اصل مطلب