دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان- هئیت کوهنوردی
تصاویر کوهنوردی اساتید دانشگاه روز یکشنبه 96/09/19

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۳ | 

 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=139.12493.35597.fa
برگشت به اصل مطلب