کتابخانه مرکزی- آلبوم تصاویر کتابخانه مرکزی
تصاویر کتابخانه مرکزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/15 | 
 
 • ورودی کتابخانه مرکزی
 • میز امانت
 • بخش مخزن
 • بخش مخزن
 • بخش پایان نامه ها
 • ایستگاه جستجو
 • سالن مطالعه
 • سالن مطالعه
 • بخش سفارشات و سازماندهی
 • بخش سفارشات و سازماندهی
 • مرکز اطلاعات الکترونیک
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=135.17040.41237.fa
برگشت به اصل مطلب