بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- تجهیزات پزشکی
تجهیزات پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۶ |  
 
 
نام و نام خانوادگی  :  محمد مزیدی

  سمت  :  مسئول واحد تجهیزات پزشکی

  مدرک  تحصیلی  :  کارشناسی مهندسی پزشکی ( بیو الکتریک )

  سابقه کاری  :

1 -  مسئول واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان پیامبراعظم (ص) گنبد از سال 1396 تاکنون 
  تلفن تماس   :  33280147  - 017
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.15435.35434.fa
برگشت به اصل مطلب