بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- اعتبار بخشی و بهبود کیفیت
فرم گزارش خطای پزشکان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲ | 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.13201.29181.fa
برگشت به اصل مطلب