بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- مسئولین فنی
مسئول فنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۳۰ | 
  
 
  نام و نام خانوادگی
 :  فرید عابدی

  سمت  :  مسئول فنی  بیمارستان

  مدرک تحصیلی  :  پزشکی عمومی

  سابقه کاری  :

1 -  استخدام رسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گنبد کاووس سال 1384

2 -  سرپرست بیمارستان شهدا  شهرستان گنبد کاووس سال 1384

3 -  سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گنبد کاووس  سال 1386-1391

4 -  رئیس مجمع خیرین سلامت از سال 1384 تا کنون

5 -  مدیر داخلی بیمارستان شهدا شهرستان گنبد کاووس سال1396

6 -  مدیر داخلی بیمارستان پیامبر اعظم شهرستان گنبد کاووس سال 1396

7 -  مسئول فنی بیمارستان پیامبر اعظم شهرستان گنبد کاووس سال 1396


 
  
 
 
تلفن مستقیم   :  33280130 

 
  
    

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.13199.35747.fa
برگشت به اصل مطلب