بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- شیمی درمانی
شیمی درمانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/25 | نام و نام خانوادگی   :   عبدالوهاب کلته

سمت   :   مسئول بخش شیمی درمانی

مدرک تحصیلی   :   کارشناس پرستاری

سابقه کاری  :

1  سابقه فعالیت در بیمارستان شهید مطهری گنبد از سال 1391  تا  1393

2  مسئول بخش شیمی درمانی بیمارستان پیامبراعظم (ص) از سال  1394  تا کنون

 
 
 
33280121  -  017

داخلی   267
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.13181.45131.fa
برگشت به اصل مطلب