بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- اسناد پزشکی
اسناد پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی   :  سمیه ساعدی راد 

سمت   :  مسئول اسناد پزشکی

مدرک تحصیلی   :  کارشناس پرستاری

سابقه کاری  :

1    پرستار بخش داخلی از سال 1387  تا  1395

2  مسئول اسناد پزشکی از سال  1395  تا کنون 
 شماره مستقیم    :   33280160  -  017 
 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.11688.23030.fa
برگشت به اصل مطلب