بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- CCU
ccu

حذف تصاویر و رنگ‌ها


نام و نام خانوادگی   :   آی سونا رحمانی

سمت   :   مسئول بخش CCU

مدرک تحصیلی   :   کارشناس ارشد مراقبت های ویژه

سابقه کاری  :

1  سابقه فعالیت در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان از سال 1389  تا  1392

2  مسئول بخش اورژانس بیمارستان پیامبراعظم (ص) از سال  1393  تا  1395

3 مسئول بخش ccu   بیمارستان پیامبر اعظم (ص) از سال  1395  تاکنون 
 
33280121  -  017

داخلی   237
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.11673.23053.fa
برگشت به اصل مطلب