معاونت درمان- اخبار
برگزاری چهارمین جلسه شورای راهبری گردشگری سلامت استان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲ | 

برگزاری چهارمین جلسه شورای راهبری گردشگری سلامت استان 

چهارمین جلسه شورای راهبری گردشگری سلامت استان، روز شنبه 30 دی ماه در دفتر معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.
این جلسه با حضور دکتر دادجو – مدیر درمان دانشگاه، فرقانی - معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان، خانم بسکی – رئیس شورای گردشگری سلامت، کاملی - رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، گلابی - نمایندگی وزارت امور خارجه در گلستان، رائجی – نماینده کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان و انصاری و تازیک - کارشناسان گردشگری سلامت معاونت درمان دانشگاه برگزار شد. 
در این جلسه در خصوص بررسی نحوه شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران 3 تا 7 بهمن 96، بررسی نحوه تشکیل پایگاه درمانی در کشورهای مقصد مخصوصا قزاقستان و قرقیزستان جهت غربالگری و هدایت بیماران نیازمند به جراحی قلب و... به بیمارستان های استان، هماهنگی های اولیه جهت برگزاری همایش کشورهای عضو سازمان اکو در استان گلستان در سال 97، بحث و تبادل نظر شد. 
یادآور می گردد جلسات شورای راهبری گردشگری سلامت استان با هدف جذب بیماران خارجی جهت ارائه خدمات درمانی (توریسم سلامت) در 8 مرکز درمانی دارای مجوز IPD استان گلستان، در راستای اشتغالزایی و افزایش درآمد بیمارستان ها تشکیل می شود.


  
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=13.286.36402.fa
برگشت به اصل مطلب