معاونت درمان- اخبار
براساس ابلاغیه جدید –دی ماه - وزارت بهداشت: اولین جلسه ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | 
براساس ابلاغیه جدید –دی ماه - وزارت بهداشت:

اولین جلسه ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها برگزار شد

اولین جلسه ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها در سال 96 که براساس ابلاغیه جدید وزارت بهداشت – در دی ماه 96- روز دوشنبه 18 دی ماه در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه دکتر فاضل – رئیس دانشگاه، دکتر کبیر- قائم مقام رئیس، دکتر مهری – مشاور رئیس، دکتر مطهری – رئیس شورای هماهنگی سازمان نظام پزشکی استان، دکتر آریا - دادستان محترم سازمان نظام پزشکی استان، دکتر بدخشان – معاون درمان، دکتر حسینی – رئیس اداره کل بیمه سلامت استان، دکتر نصرتی - مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی، مفیدی – نماینده سازمان تعزیرات حکومتی، نوری – نماینده کمیته امداد امام خمینی، نماینده سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و دکتر چراغی – سرپرست نظارت بر درمان دانشگاه حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه دکتر بدخشان، توضیحاتی در مورد دستورالعمل و شرایط جدید نظارت بر تعرفه ها بیان کرد و محتوای دستورالعمل را برای حاضرین در جلسه قرائت نمود. 
همچنین دکتر مطهری در خصوص عملکرد سامانه 1690 و فعالیتهای تیم مطالبی ارائه نمود. 
در ادامه دکتر نصرتی در راستای نظارت بر عملکردهای تیم پزشکی از جانب سازمان تامین اجتماعی نکاتی را خاطرنشان کرد. 
مفیدی نماینده اداره تعزیرات حکومتی استان، به همکاری صد در صدی این نهاد در راستای بهبود نظارت بر تعرفه ها اشاره کرد.
در پایان جلسه، دکتر فاضل ریاست دانشگاه با تاکید بر نظارت منسجم و با برنامه ریزی، خواستار برگزاری جلسات این ستاد بصورت منظم و مداوم گردید. 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=13.286.36147.fa
برگشت به اصل مطلب