سمینار GIS در سلامت- صفحه اصلی
مکان و زمان برگزاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کیلومتر 4 جاده گرگان – ساری؛ ابتدای جاده شصت کلا؛ مجموعه آموزشی مرحوم فلسفی؛ 
سالن آمفی تئاتر 
 1393/07/02 ساعت 8 الی 13
نشانی مطلب در وبگاه سمینار GIS در سلامت:
http://goums.ac.ir/find.php?item=125.9336.15474.fa
برگشت به اصل مطلب