مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی- معاون پژوهشی
انتصاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/18 | 

دکتر محمدرضا هنرور معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه طی حکمی دکتر ایوب خسروی را به سمت معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات سلول بنیادی در تاریخ 98/6/11 منسوب کردند.

متن نامه انتصاب به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای دکتر ایوب خسروی
با سلام و تحیات الهی    

  نظر به تعهد و تجربیات ارزنده علمی و پژوهشی جنابعالی و در راستای تحقق اهداف و برنامه های این معاونت و با توجه به پیشنهاد سرپرست محترم مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی به موجب این ابلاغ به مدت دو سال دیگر به عنوان "معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی" ابقا می گردید. امید آن دارم با عنایت ایزد منان ضمن هماهنگی با ریاست محترم آن مرکز با حضور فعال و ارزشمند جنابعالی و مساعدت و همفکری اعضای مرکز شاهد ارتقای سطح پژوهشی مرکز و دانشگاه باشیم
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=124.13715.34226.fa
برگشت به اصل مطلب