مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی- تاریخچه
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/23 | 

مرکز تحقیقات سلول های بنیادی در تاریخ 27/2/90  با همت هیئت موسسین و موافقت مشروط  دانشگاه با داشتن اهدافی بزرگ در دانشکده پزشکی شروع بکار کرد.این مرکز در همان سال توانست در تاریخ 6/10/90 موافقت داخلی مرکز را کسب نماید و به فعالیت های خود در راستای اهداف ادامه دهد.

مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی به منظور گسترش پژوهش، ایجاد و توسعه فناوری سلولهای بنیادی و سلول درمانی و نیز ارائه راه حل در درمان بیماریهای دژنراتیو و مزمن با استفاده از سلولهای بنیادی تشکیل شده است.

هدف کلی این مرکز تحقق شعار " رساندن دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه سلولهای بنیادی از محیط آزمایشگاه تا بالین بیمار" است.

"From Bench to Bed"

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=124.13713.29789.fa
برگشت به اصل مطلب