معاونت تحقیقات و فناوری- کمیته تحقیقات دانشجویی
پژوهشگران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اسامی پژوهشگران به تفکیک دانشکده:

1-دانشکده پزشکی :

خانم ها و آقایان: سلیمه پیغان،فاطمه علیزاده،حبیبه شیرمحمدلی ، مریم رحیمییان ، پیام سرمدی،سروش امین الشریعه نجفی،محسن جام شیر،محمدهادی ملصقی،حبیب عظیمی،

دلارام شکیبا،آیدا یاوند عباس آبادی،آناهیتا دیلم صالحی،فروغ احمدی مجاوری،روشنک سنجابی،مژده اکبری رحمان،پرنیان اقبالیان،نگین یداللهی،محمد طراوتی،......

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.226.344.fa
برگشت به اصل مطلب