معاونت تحقیقات و فناوری- کمیته تحقیقات دانشجویی
فهرست طرحهای تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  فهرست طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات

 

  عنوان طرح

  مجری

  تاریخ تصویب

  اعتبار درخواست شده

  بررسی عوامل ایجاد کننده تریکوفیتون،میکروسپورم،اپیدرموفیتون،عفونتهای جلدی درماتوفیتی در مراجعین به مراکز تشخیص پوست شهرستان گرگان 80-79

  لعبت شاهکار

 

  2850000 ریال

  بررسی آگاهی افراد نسبت به ایدز در گروههای مختلف اجتماعی در شهرستان گرگان در سال 1379

  فرنوش ذوالفقاری-پرستو کریمی

  15/7/79

  1508000 ریال

  بررسی علل تشنج نوزادان بستری در مرکز آموزشی درمانی کودکان طالقانی شهرستان گرگان طی سالهای 78-75

  فروغ السادات رضوی-آرزو عابدینی-نفیسه عبدالهی

  18/12/79

  700000 ریال

  بررسی میزان فراوانی نسبی شب ادراری در کودکان 11-6 ساله شهرستان گرگان

  رضاداوودی-آرزو عابدینی-نفیسه عبدالهی

  9/3/80

  750000 ریال

  بررسی همراهی درماتیت سبوره وتیناورسیکالر در مراجعه کنندگان به درمانگاه سرپایی مرکز آموزشی-درمانی 5آذر گرگان در سال 80-79

  محمد ساری محمدلی-فرانک پری افسای-آسیه صابری

  20/4/80

  600000 ریال

  بررسی تاثیر هوشبرهای استنشاقی بر روی تستهای کبدی وهماتولوژیک در پرسنل اتاق عمل مرکز آموزشی – درمانی 5آذر گرگان

  آرزو عابدینی-نفیسه عبدالهی

  8/8/80

  900000 ریال

  مقایسه اثر ایمی پرامین ،دسموپرسین ودرمان شرطی در شب ادراری کودکان

  رضاداوودی-آرزو عابدینی-نفیسه عبدالهی

  8/8/80

  4618000 ریال

  تاثیر هیستوپاتولوژیک بخار فرمالدهید بر مخاط تنفسی نای موش صحرایی

  علی دارویان-سیدامیرحسین فاضلی

  15/7/81

  3000000 ریال

  بررسی میزان مصرف صبحانه در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان وعوامل موثر برآن

  نجمه گلین مقدم-صبورا عارفی-نورالدین مرتضوی

  3/9/81

  1470000 ریال

  بررسی اثرات اسانس روغنی بهار نارنج بر روی خواص الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی بطنی خرگوش در مدل دهلیزی بطنی ایزوله با پرفیوژن دوتایی

  الناز رخشان-عباس میرعباسی

 

  10000000 ریال

  بررسی سرولوژیک میزان شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیمه دوم سال تحصیلی 81-80

  سیما بشارت

 

  5040000ریال

  مقایسه وضعیت پوسیدگی اولین مولر دائمی بین دانش آموزان پسر ودختر پایه سوم ابتدایی شهرستان بندرگز در سال 81

  سیدامیرحسین فاضلی

 

  1800000 ریال

  بررسی وضعیت منیزیم خون در افراد دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان گرگان طی تابستان 82

  سیما بشارت

  10/3/82

  3000000 ریال

  بررسی اثر آنتی باکتریال اسانس اکالیپتوس واسانس آویشن شیرازی وآویشن باغی بر استاف اورئوس و E.coli با روش آزمایشگاهی

  آزاده السادات زنده باد-مریم مزجی-زهرا احمدی-مریم تیموری

  24/3/82

  2400000 ریال

  مقایسه میزان آگاهی وعملکرد دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی گلستان وپرسنل درمانی مراکز آموزش درمانی گرگان ومراجعین مرکز بهداشتی درمانی دزیانی نسبت به طریقه صحیح معاینه فیزیکی پستان

  سیما بشارت

  3/4/82

  690000 ریال

  بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی در کنترل زخمهای جلدی ناشی از اشرشیا کلای در موش سوری

  آزاده السادات زنده باد-مریم مزجی

  8/10/82

  435000 ریال

  تعیین افیوژن پلورال اگزوداتیو و Lym-predominan در بررسی توراکوسنتز وبیوپسی پلور در 5 سال اخیر در بیمارستان 5 آذر گرگان

  محسن سیرتی

  7/11/83

  26000000 ریال

  تاثیر هیستوپاتولوژیک بخار فرمالدهید بر کلیه موش صحرایی

  علی داوریان-سیدامیر حسین فاضلی

  29/3/84

  2930000 ریال

  نقش آنتی بیوتیک در پیشگیری از عفونت ادراری بعد از سنگ شکنی با امواج ضربه ای از خارج بدن( ESWL )در بیماران مبتلا به سنگ کلیه با ادرار استریل

  مهناز قلی پور

  9/6/84

  1500000 ریال

  بررسی عوارض شایع ناشی از مصرف قرص های ضدبارداری خوراکی در خانمهای مراجعه کننده به ایستگاههای تحقیقات جمعیتی شهرستان گرگان طی سالهای 84-83

  مریم حاجی میرقاسمی

  9/6/84

  1500000 ریال

  نقش آنتی بیوتیک در پیشگیری از عفونت ادراری بعد از پروستاتکتومی از طریق مجرا( TUR-P )دربیماران مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات ( BPH )

  مرتضی بلمه

  9/6/84

  1500000 ریال

  بررسی فراوانی سابقه ووجود آفت دهانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان وارتباط آن با برخی عوامل مستعدساز

  سعیده اریس

  9/11/84

  2000000 ریال

  بررسی میزان نیترات،نیتریت وسختی منابع آب آشامیدنی شهرهای استان گلستان با بروز سرطانهای مری ومعده در این مناطق

  علی عربعلی

  14/12/84

  2500000 ریال

  بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی آرایشگران شهر گرگان نسبت به AIDS/HIV در سال 85

  محسن مدرسی

  16/3/85

  2730000 ریال

  بررسی مقایسه ای میزان شیوع استرس در 2 گروه پرستاران بیمارستان 5آذر گرگان ودانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  داوود ساروی

  20/4/85

  1000000 ریال

  بررسی شیوع افسردگی در مراجعه کنندگان به درمانگاه ترک اعتیاد بیمارستان 5آذر گرگان در سال 84

  اراز محمدآق ارکاکلی

  20/4/85

  2590000 ریال

  بررسی پیش آگهی نوزادان زودرس با وزن بسیار پایین بستری شده در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان مراکز آموزشی-درمانی دزیانی وکودکان طالقانی شهرستان گرگان طی سال 84

  علی پاشایی زنجانی

  20/4/85

  1000000 ریال

  بررسی شیوع سندرم روده تحریک پذیر وبرخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  داوود مظفری

  18/5/85

  220000 ریال

  بررسی شایعترین علل سوء مصرف تریاک در معتادان مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد بیمارستان 5آذر گرگان در سال 84

  قربان محمد خرمالی

  شهریور 85

  1500000 ریال

  بررسی اثر ضدمایکوباکتریومی عصاره آبکی 10 گونه از گیاهان دارویی استان گلستان

  حنیف هاشم نژاد-حبیبه شیرمحمدلی-سلیمه پیغان

  14/6/85

 

  تاثیر بخار فرمالدهید بر بافت شناسی طحال موش صحرایی در سال 1385

  علی داوریان

  آبان 85

  1980000 ریال

  بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی میوه ولیک سرخ بر روی خواص الکتروفیزیولوژیک وابسته به سرعت گره دهلیزی-بطنی خرگوش نر

  سیده عاطفه حسینی

  آذر 85

  7925000 ریال

  بررسی تاثیرات ضدفیبریلاسیون دهلیزی عصاره هیدرولکیک گیاه ولیک سرخ با استفاده از پروتکل هدایت پنهان

  فائزه صفاری

  آذر 85

  7925000ریال

  بررسی شیوع سندرم روده تحریک پذیر در دانش آموزان دبیرستانهای شهر گرگان در سال 85

  کریم آق-میلاد فدایی

  آذر 85

 

  بررسی تاثیر اثرات ضدفیبریلاسیون دهلیزی عصاره هیدروالکلی بهار نارنج با استفاده از پروتکل ناحیه پنهان

  فائزه صفاری-سیده عاطفه حسینی

  بهمن 85

 

  بررسی شیوع شب ادراری در بیماران 3 تا 12 ساله مبتلا به هیپرتروفی لوزه واثر آدنوتوسیلکتومی بر درمان شب ادراری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سالهای 86 و87

  حانیه خراشادی

  بهمن 85

 

  بررسی مولکولار اپیدمیولوژی پاپیلوما ویروس انسانی تیپ 16 و18 در بافت سرطانی وغیر سرطانی ریه در استان گلستان

  سیده محبوبه حسینی-مریم شامخی

  اسفند 85

 

  بررسی مقایسه ای کاهش شنوایی در افراد دیابتی با افراد غیر دیابتی

  زهرا احمدی-سمیه جانبی

  اردیبهشت 86

 

  مقایسه رژیم ترکیبی دفروکسامین ودفریپرون با درمان تک دارویی دفروکسامین در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور

  حنیف هاشم نژاد-هانیه محسن خواه

  اردیبهشت 86

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.226.340.fa
برگشت به اصل مطلب