معاونت تحقیقات و فناوری- اخبار سایت 97
کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۰ | 

برگزاری کارگاه "آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)"

 
به استحضار میرساند کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهشنظام نوین اطلاعات پژوهشهای پزشکی ایران (نوپا) در 2 جلسه اختصاصی ویژه اعضای محترم هیئت علمی گروه علوم پایه در تاریخ97/12/1 و ویژه اعضای محترم هیئت علمی گروه بالینی در تاریخ  97/12/4  با حضور مدرس آقای مسعود محمدی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار گردید . شایان ذکر است آموزش مربوطه به صورت آنلاین از طریق وب سایت مربوطه می باشد که آدرس لینک آن بشرح ذیل می باشد. 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.16299.39285.fa
برگشت به اصل مطلب