معاونت تحقیقات و فناوری- همایش اخلاق پزشکی
همایش اخلاق پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT Bullet

زمان برگزاری: 16 اسفند ماه 1396

AWT Bullet

محل برگزاری: استان گلستان، گرگان، دانشگاه علوم پزشکی  

AWT Bullet برنامه همایش 
AWT Bullet پیام دبیر همایش 
AWT Bullet پوستر همایش    
AWT Bullet محورهای همایش
AWT Bullet

برگزار کنندگان 

AWT Bullet گروههای هدف 
AWT Bullet کمیته علمی
AWT Bullet کمیته اجرایی
AWT Bullet تاریخ های مهم
AWT Bullet راهنمای نگارش و ارسال مقاله
AWT Bullet ثبت نام در همایش
AWT Bullet ارتباط با ما
AWT Bullet اخبار همایش
AWT Bullet لیست هتل های اقامتی برای  همایش

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.11891.23642.fa
برگشت به اصل مطلب