مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- دستورالعمل ها
برنامه کوتاه مدت ارتقای توانمندی­های آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
AWT IMAGE برنامه کوتاه مدت ارتقای توانمندی­های آموزشی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=117.17254.41975.fa
برگشت به اصل مطلب