بیمارستان برزویه گنبد کاوس- تاریخچه بیمارستان برزویه
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
روند تحول در بیمارستان برزویه

  در ابتدای شروع بکار بیمارستان در سال 1371 چارت سازمانی واحدهای دفتر پرستاری ، اداری – مالی از جهت نیروی انسانی هنوز تکمیل نشده بود. ساختار فیزیکی بیمارستان بویژه از جهت نماهای داخلی بیمارستان نیز ایراد داشت . محل اورژانس از جهت مساحت استاندارد نبود . عدم وجود یک بخش مراقبت های ویژه قلبی در امر ارائه خدمات به بعض بیماران مشکلاتی را ایجاد می‌کرد.

  تجهیزات بیمارستان بقدر کفایت موجود نبود . تعدادی از نیروهای شاغل در بخش های درمانی از تحصیلات آکادمیک برخوردار نبودند. نبود واحد های مدیریتی در حوزه‌ی بهداشت محیط و کنترل عفونت و خدمات نظافتی منجر به ایجاد نارضایتی در بین مراجعین می‌شد. نبود یک واحد مالی قوی با نیروی انسانی کافی باعث عدم خشنودی پزشکان و سهامداران بیمارستان می شد.مشکل مکانیزه نبودن امور مربوط به پذیرش ، ترخیص و مالی نیز مزید بر علت بود . وجود این مشکلات و نواقص که در ارتقاء کیفی خدمات بیمارستانی به بیماران اختلال ایجاد می‌کردند از یکسو و ارتقاء کیفی حدود انتظارات واحد امور بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان از سوی دیگر ، ایجاب می‌کرد که مدیریت بیمارستان نسبت به رفع نقاط ضعف چالش برانگیز یاد شده ، برنامه ریزی و اقدام عاجل بعمل آورد. پس از بررسی وضعیت موجود و برنامه ریزی عملیاتی و تامین اعتبارات لازم، روند تغییرات کیفی در بیمارستان در سه محور 1- بهینه سازی فضاهای داخلی و خارجی بیمارستان 2- توسعه کمی کیفی تجهیزات پزشکی 3- توسعه منابع انسانی و ساختار اداری ، برنامه ریزی شده و از سال 1379 با مکانیزه کردن واحدهای پذیرش و ترخیص و مالی تحت سیستم DOS آغاز شد . همزمان تجهیز بخش ها و اتاق عمل به تجهیزات پزشکی مورد نیاز در حد توان پیگیری شد . در محور بهینه سازی فضاهای داخلی بیمارستان ضمن زیبا سازی فضاهای داخلی با رنگ آمیزی و نصب دیوار کوب های کمپارس ، اساسی ترین پروژه احداث بخش جدید در طبقه دوم ساختمان بخش جراحی در مساحت 160 متر مربع بصورتی شیک و زیبا با کاربری بلوک زایمان و انتقال واحد اورژانس از فضای قبلی به فضای سابق بلوک زایمان که مشکلات از بابت استاندارد نبودن فضای اورژانس را تا حدود زیادی حل کرد . متعاقب آن واحد آزمایشگاه نیز به محل سابق اورژانس منتقل شد که بصورتی شیک و زیبا و با تجهیزات کامل تجهیز و آماده شده بود. در سال 1384 نیز با افتتاح بخش ‍ C.C.U حداقل بخشی از مشکلات بیماران رفع شد.

  در حوزه منابع انسانی با وجود مشکلات مالی بسیار ولی بنا به ضرورت ، مدیریت بیمارستان بخش های بستری خود را با کادر پرستاری – مامایی دارای مدرک آکادمیک تامین کرد . واحدهای اداری دیگر نیز مثل مدارک پزشکی ، بهداشت محیط و کنترل عفونت ، IT و مالی و خدمات عمومی ، با بکارگیری نیروهای دارای مدرک مرتبط تامین شدند . از ابتدای سال 1390 نیز سیستم کامپیوتری بیمارستان از تحت DOS به تحت web ارتقاء یافت و سیستم HIS در تمامی واحدها و قسمت های بیمارستانی نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

ساختار بیمارستانی

  بیمارستان برزویه گنبد موسسه‌ای خصوصی و غیر دولتی است و در قالب شرکت " گروه پزشکی برزویه – سهامی خاص " دارای شخصیت حقوقی می‌باشد.

  شرکت گروه پزشکی برزویه متشکل از 34 نفر سهامدار است که همه‌گی پزشک متخصص می‌باشند. عالی ترین نهاد شرکت ، مجمع عمومی است که بطور روتین هر یکسال یکبار تشکیل می‌شود. دومین نهاد شرکت ، هیئت مدیره است که توسط مجمع عمومی شرکت بمدت دو سال انتخاب و انجام وظیفه می‌کند.

  مدیر عامل بیمارستان را هیئت مدیره در اولین نشست خود انتخاب می‌کند. مدیر عامل مسئولیت اجرایی اداره بیمارستان را بر عهده دارد. در حال حاضر اعضاء هیئت مدیره و سمت هر یک به بشرح ذیل است :

  1- دکتر سلیمان علاقی – متخصص جراحی عمومی - رئیس هیئت مدیره – مسئول فنی روز بیمارستان

  2- دکتر حسین پاشایی – دکترای علوم آزمایشگاهی – مدیر عامل - مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان

  3- دکتر نورلی رادگهر – متخصص داخلی – نایب رئیس هیئت مدیره – مسئول فنی شب بیمارستان

  4- دکتر محمد علی مزیدی – متخصص جراحی عمومی – عضو هیئت مدیره

  5- دکتر عبدالقدیر پورقاز – متخصص و جراح زنان و زایمان – عضو هیئت مدیره

  6- دکتر آتسا مجاهدیه - متخصص و جراح زنان و زایمان - بازرس اصلی شرکت

  7- دکتر حمید پالیده – متخصص بیهوشی – بازرس علی البدل شرکت

دکتر علی پور علی – داروساز . مسئول فنی داروخانه بیمارستان
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان برزویه گنبد کاوس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=114.8086.10505.fa
برگشت به اصل مطلب