مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | 
AWT IMAGE
آدرس :  گرگان. ابتدای جاده شصتکلا- مجتمع فلسفی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. دانشکده پرستاری مامایی بویه. طبقه دوم. مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی
تلفن: 32451353-32451354 داخلی 237
پست الکترونیک :rhrc@goums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=106.17053.29946.fa
برگشت به اصل مطلب