مرکز تحقیقات کودکان- صورت جلسه مورخ 90/06/08
صورت جلسه مورخ 90/06/08

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/25 | 

طرح های مصوب مرکز:

  1. طرح تحقیقاتی خانم دکتر میرفاضلی با عنوان «بررسی ریسک فاکتورهای زردی پاتولوژیک در نوزادان بستری در مراکز آموزشی درمانی گرگان سال 89-90»
  2. طرح تحقیقاتی خانم دکتر بارانک صفائیان با عنوان «بررسی مقایسه ای سطح کلسیم به کراتینین ادرار در کودکان مبتلا به سنگ ادراری و گروه شاهد در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان»
  3. طرح تحقیقاتی خانم دکتر فولادی نژاد با عنوان «بررسی شش ماهه بروز و عوارض IVH در نوزادان پره ترم زیر 34 هفته و زیر 1500 گرم متولد شده در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان»
  4. طرح تحقیقاتی خانم دکتر عموئیان با عنوان «بررسی مقایسه ای دیازپام و کلوبازام در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب در کودکان 6 ماه تا 6 ساله مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی کودکان طالقانی گرگان»
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات کودکان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=105.13300.30075.fa
برگشت به اصل مطلب