بیمارستان پنجم آذر گرگان- جراحی زنان
معرفی بخش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

بخش جراحی زنان 1 در طیقه دوم ساختمان دکتر شریف واقع شده است دارای یک درب ورودی می باشد. دارای 5 اتاق جهت بیماران ( دو اتاق 4 تخته و سه اتاق 2 تخته) و یک اتاق تریتمنت و یک اتاق ژنیکولوژی و اتاق استراحت پرسنل و اتاق رزیدنتها و یک رختکن پرسنل می باشد.

بخش حراحی زنان 2 در طبقه دوم ساختمان دکتر شریف جنب بخش ای سی یو جدید قرار گرفته است . این بخش دارای سه اتاق دو تخته  یک اتاق پنج تخته   و یک اتاق چهارتخته می باشد و دارای پانزده تخت فعال میباشد.

پزشکان بخش :

 1. آقای دکتر حاجی محمدی
 2. آقای دکتر چراغعلی
 3. آقای دکتر آرین نیا
 4. آقای دکتر صفامنش
 5. آقای دکتر ساتلقی
 6. آقای دکتر رجایی
 7. آقای دکتر توکلی
 8. آقای دکتر بانصیری
 9. آقای دکتر فلاحتی
 10. آقای دکتر امیرچخماقی
 11. آقای دکتر جرجانی
 12. آقای دکتر تازیکی
 13. آقای دکتر ایزدفر
 14. آقای دکتر جهانشاهی
 15. آقای دکتر زمانی
 16. آقای دکتر نصیری
 17. آقای دکتر صفایی
 18. آقای دکتر صاحب جمعی
 19. آقای دکتر غفاری
 20. آقای دکتر قائمی
 21. آقای دکتر امینی

بیمارانی که در این بخش بستری میشوند :

جراحی زنان،  ارولوژی، ارتوپدی و مولتیپل تروما

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پنجم آذر گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=104.8098.10632.fa
برگشت به اصل مطلب