- آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
کمیته علمی اجرایی فصل زمستان آموزش و ارتقای سلامت شهرستان مراوه تپه برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | 

  در این کمیته دکترقلی زاده سرپرست شبکه و مرکز بهداشت شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های همکاران واحد آموزش و ارتقای سلامت ستاد و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان، برنامه های آموزشی صحیح و استاندارد سلامت را از جمله اصول برنامه های بهداشتی و درمانی دانستندو ادامه دادند که برنامه ریزی آموزش سلامت جامعه بر اساس نیاز سنجی واولویت بندی میتواند تا 50 درصد هزینه ها را در بخش بهداشت و درمان کاهش دهد. در این کمیته برنامه های محیط های حامی سلامت از جمله ائمه معزز جمعه و تفاهم نامه منعقد شده در سطح استان ،مشارکت شوراهای اسلامی روستا و شهر در برنامه های سلامت،اولویت بندی مباحث آموزش سلامت در تقویم آموزشی شهرستان از اهم موضوعات مورد بحث بود.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7288.11290.fa
برگشت به اصل مطلب