- آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
کمیته آموزش دی ماه شهرستان مراوه تپه برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۰/۸ | 

  این کمیته که به صورت ماهانه برگزار میگردد با دستور جلسه بررسی عناوین آموزش گروهی به مردم در فصل زمستان،فعال سازی رابطین سلامت شهری،طراحی رسانه آموزشی استاندارد به ریاست دکتر قلی زاده سرپرست شبکه و مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید.در این کمیته مسئولین واحد های ستاد شهرستان عناوین کارگاههای پیشنهادی خود را در فصل زمستان جهت تصویب برگزاری ارائه دادند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7288.11062.fa
برگشت به اصل مطلب