- آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
برگزاری کارگاه کاربرد رسانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۸/۲۰ | 
AWT IMAGE

  در تاریخ های 15و16 آبان ماه کارگاه دو روزه کاربرد رسانه در حوزه سلامت جهت پزشکان ،کارشناسان وکاردانان ستادی و محیطی شهرستان مراوه تپه برگزار گردید. در این کارگاه ضمن معرفی رسانه های آموزشی و سیر تحول آن به جایگاه رسانه در آموزش و ارتقای سلامت اشاره گردید و در پایان برنامه استاندارد سازی در پروسه انتخاب،طراحی و چاپ وجایگاه استفاده رسانه ،مورد بحث وتبادل نظرواقع گردید.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://goums.ac.ir/find.php?item=101.7288.10247.fa
برگشت به اصل مطلب